Familiebericht zegt alles

Het hoofdartikel, dat hoor je te lezen. De kerkpagina, die is onmisbaar. Maar wie echt geïnformeerd wil worden, leest eerst en altijd de familieberichten, want die tonen de onderstromen in de samenleving. De creatieve, persoonlijke familieberichten van nu zijn geschreven op voorschrift van de tijdgeest en ze zwijgen over zaken die vroeger werden uitgeschreeuwd.

In het gereformeerde weekblad De Heraut van zondag 6 mei 1894 stond het doodsbericht van Albertus Kolkman uit Gelselaar. ,,Heden werden wij diep bedroefd door het zeer smartelijk verlies van onzen geliefden Echtgenoot en Zoon, Albertus Kolkman, in den nog jeugdigen leeftijd van 27 jaren, ons nalatende een lief zoontje van 2 jaar.'' De vrouw van de overledene, Aleida Kolkman, geb. Esselink, had er een tekst aan toegevoegd over het geloof waarin haar man gestorven was. ,,'Doodarm en vele zonden', dit beleed hij van zichzelven, doch Jezus nam ze van hem over, en zoo had hij vrede gevonden in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?