Eenmaal religie, altijd religie

Deze week verscheen Nederlandse religiegeschiedenis, een wetenschappelijk overzichtswerk van tweeduizend jaar godsdienstig leven op vaderlandse bodem. Twee historici van de Vrije Universiteit schreven dit boek voor zowel studenten als geïnteresseerde leken. Hierin vertellen zij een toegankelijk verhaal van uiteenlopende vormen en uitingen van religie. Maar de vraag wat hun religiegeschiedenis nu typisch Nederlands maakt, blijkt verrassend moeilijk te beantwoorden.
Wat is er met mijn verre voorouders gebeurd? Wat is hun eeuwig lot? Beklemmende vragen die op historicus dr. Fred van Lieburg afkwamen, toen hij vorig jaar zomer de Germaanse stammen bestudeerde die pakweg tweeduizend jaar geleden de Lage Landen bevolkten. Zoveel generaties die in dit grondgebied werden begraven, mensen van wie hij afstamt, hij had er als christen geen pasklaar antwoord op. Die voorchristelijke periode was bepaald niet zijn terrein; hij houdt zich meer bezig met de moderne tijd, ruwweg vanaf 1500. Mede daarom liet hij zich leiden door een bekende uitspraak van zijn leermeester …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?