De spanning tussen nationaliteit en christelijk geloof

Cultuur

Binnenkort zal in veel kerken weer het Wilhelmus klinken. Weliswaar na het uitspreken van de zegen. Maar toch, het wordt in het verband van de kerkelijke gemeenschap gezongen. Dat roept de vraag op hoe ons christelijk geloof zich verhoudt tot het burger-zijn van het Koninkrijk der Nederlanden.

Men kan zich afvragen hoe relevant het is om geloof en nationale identiteit zo nauw op elkaar te betrekken in een tijd van globalisering, waarin mensen de wereld over reizen en zich soms meer verbonden voelen met mensen ver weg, dan met mensen dichtbij. Wanneer er zich in Groot-Brittannië of Noord-Amerika weer een nieuwe evangelicale beweging meldt, dan heeft dat op het doen en laten van veel christenen in Nederland een veel grotere impact dan een besluit van een willekeurige nationale synode. En niet alleen onder christenen doet zich dit verschijnsel voor. Islamitische jongeren voelen zic …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?