De malve mist rond J.F. Kunst

De dichter Geerten Gossaert gaat weer over de tong. Ieder die thuis is in de Nederlandse letteren van begin twintigste eeuw, weet dat Gossaert de befaamde dichter is van slechts één bundel: Experimenten (1911). Af en toe wordt aan dat feit gewrikt: er zou méér zijn. Daar gaf Gossaert (schuilnaam van Carel F. Gerretson, 1884-1958) zelf ook wel reden toe.

Tot bijna aan zijn dood nam hij, mondjesmaat, in herdrukken van Experimenten nieuwe gedichten op. De bundel groeide van twintig naar zestig gedichten. Maar hij bleef de dichter van één bundel. Sinds 3 maart 2007 is Gossaert echter opeens de dichter van drie bundels! In Trouw werd het op die dag aangetoond door niet de minste wetenschappers: Jaap Harskamp, conservator Nederlands-Vlaamse collecties van de British Library te Londen en Reinier Salverda, directeur Fryske Akademie te Leeuwarden en hoogleraar in Londen. Maar vreemd, ik kon mijn argwaan niet wegduwen. Er rammelt te veel in hun …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?