De klemmen van het nieuwe feminisme

,,Het sekseverschil bestaat niet. En wat een opluchting is dat.,, De laatste woorden van de inleiding typeren de rest van het boek De vrouw als mens van sociologe Jolande Withuis. In tegenstelling tot haar eerdere boeken is dit geen wetenschappelijke verhandeling over oorlogen en trauma, maar een felle kritiek op de seksetweedeling in de maatschappij. Hierbij krijgen niet alleen religies als het christendom en vooral ook de islam ervan langs, maar worden ook feministen die vrouwelijke eigenschappen ophemelen en vrouwen die kiezen voor dienende rollen niet gespaard.
De inleiding omvat slechts vijf pagina's, maar bevat het belangrijkste theoretische kader. Withuis beschrijft de indeling van de seksen in twee afgebakende, afzonderlijke levenssferen als een historisch product. Vanaf de achttiende eeuw werden vrouwen in de westerse wereld vooral gewaardeerd om bepaalde vrouwelijke eigenschappen. Zonder dat vrouwen konden zeggen wat ze eigenlijk zelf wilden, werden zij opgesloten in deze seksegevangenis. ,,Al waren vrouwenhersenen te klein om te kunnen denken, zorgen konden vrouwen juist als de beste. Ook wie daar niets in zag, moest toch. Die opsluiting h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?