De diepere achtergronden van het klimaatprobleem

Cultuur
Het klimaatprobleem staat echt op de agenda. Je kunt geen krant opslaan of je vindt er berichten over alternatieve brandstoffen, CO2-neutrale gebouwen, duurzame producten, subsidies en wettelijke maatregelen. De suggestie wordt gewekt dat het klimaatprobleem een technisch probleem is dat binnen de huidige economische orde en in de weg van de representatieve democratie opgelost kan worden. Maar is deze suggestie juist? Kan het klimaatprobleem wel met technische middelen opgelost worden? Kent de vrije markt voldoende mechanismen om tot een duurzame samenleving te komen? Is er voldoende politieke moed om de nodige maatregelen te treffen?
Het is opvallend dat in het gehele debat over duurzaamheid zo weinig aandacht gegeven wordt aan de diepere achtergronden van de ecologische crisis. Zonder kennis van deze achtergronden kun je namelijk ook niet beoordelen of de voorgestelde oplossingen wel afdoende zijn. In 1967 publiceerde Lynn White jr. in het Amerikaanse tijdschrift Science het artikel 'De historische wortels van onze ecologische krisis'. White stelt dat de manier waarop mensen met de natuurlijke omgeving omgaan, in hoge mate bepaald wordt door hun religieuze visie op de werkelijkheid. In de heidense godsdiensten w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?