De boemeltrein botst op de Babelcultuur

Louis Sterkenburg werkte - net als ik - jarenlang als zendeling in Peru. Alleen in het begin hadden wij contact. Hij ging namelijk buiten Lima in Cuzco werken. Daarom was het voor mij verrassend om nu dit boek van hem te lezen.
Het boek roept bij mij enerzijds het beeld op van een wachter op Sions muren die diep bezorgd is over wat er gaande is in de wereld om hem heen. Het is vergelijkbaar met de predikers die behoorden bij de stroming van de Nadere Reformatie en die in allerlei geschriften het volk waarschuwden voor het verlaten van God en zijn heilzame geboden.Anderzijds heb ik het gevoel iets te lezen van de zogenaamde 'bevrijdingstheologen' (zoals de Peruaan Gustavo Gutierrez) en van die economen die kritisch zijn over onze economie die alsmaar groeien moet, ook al gaat dat ten koste van vele armen. Dit boek beg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?