De belangrijkste protestant van Nederland

Het Nederlandse protestantisme is bijna vijf eeuwen oud en heeft duizenden theologen, dominees en oefenaars en honderden dissidenten, ketters en querulanten voortgebracht. Meer dan 2200 waren belangrijk genoeg om opgenomen te worden in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, waarvan nu het zesde, laatste deel verschenen is. Wie van die 2200 was het belangrijkst? Op die vraag geeft het lexicon een antwoord, zij het indirect.
In het zesde deel is een register opgenomen waarin alle lemma's staan vermeld, van pastoraal psycholoog C. Aalders tot de dominee/historicus N.P. van der Zijp. In dat register is tevens te lezen in welke lemma's zij nog meer worden genoemd. Zo heeft ds. J.J. Buskes een eigen lemma, maar treedt hij ook in 22 andere lemma's op. Weinigen doen het hem na, maar toch legt Buskes het af tegen Hendrik de Cock (34) en K.H. Miskotte (38). Buskes is van hetzelfde gewicht als zijn geestverwant, de hervormde theoloog en barthiaan Th.L. Haitjema, die ook 22 maal 'scoorde'. De verwijzingen geven een indru …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?