Bijbellezen door een Leidse bril

Vandaag neemt prof.dr. H.J. de Jonge afscheid als hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit Leiden. De Jonge is een gezaghebbend exegeet met een uitgesproken opvatting over geloof en wetenschap. ,,Ik bedrijf geen wetenschap voor een kleine groep mensen van een bepaalde kerk of levensbeschouwing.''
H.J. de Jonge: ,,Het hoogtepunt van mijn professoraat was een vreemd voorval, dat ik toch maar noem. Ik bedoel de Latijnse lofrede die de rector magnificus, professor Douwe Breimer, heeft gehouden bij het eredoctoraat van koningin Beatrix in 2005. Op het NOS-journaal werd Breimers rede met ondertiteling aan het Nederlandse volk vertoond. Ik vond het een geweldige gebeurtenis. Professor Breimer sprak de rede voortreffelijk uit, wat niet voor de hand lag, omdat hij als biofarmaceut gewend is aan potjeslatijn.'' U hebt hem geholpen bij de voorbereiding? De Jonge geeft geen direct antwoord. ,, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?