Bidden buiten de regiekamer

Het onderwerp gebed en genezing is in christelijke kring een even hachelijk als onmisbaar thema. Waar het aan de orde komt, zowel binnen als buiten de kerk, gebeurt er wat met de betrokkenen.

Verhalen over genezing wekken bij sommigen verlangen, ze worden er diep door geroerd, bij anderen stijgt de afschuw en krommen zich de tenen. Zelden vertonen de omstanders geen reactie. Hoe kan het ook anders? De dingen komen op scherp te staan. Het gaat over hoop en wanhoop, over de vraag wat bidden is, over de vraag of er een God is die hoort en over de vraag hoe Hij handelt in ons bestaan. Existentieel en theologisch vallen hier beslissingen. In de Franse film Le Scaphandre et le Papillon, recentelijk uitgebracht onder de titel The Diving Bell and the Butterfly, wordt de hoofdpersoon …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?