Zwakkeren

De ‘open brief’ die de FNV gisteren stuurde aan de colleges van burgemeesters en wethouders komt op een uitgekiend moment.

De belangenbehartiger van de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), belegt dezer dagen debatten met de leden over het zogeheten bestuursakkoord. Dat akkoord is de moeizame uitkomst van al even moeizame onderhandelingen tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Wie het persbericht van het Rijk van 21 april erbij pakt krijgt de indruk dat het bestuursakkoord een juweeltje is. De afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de drie bestuurslagen pakken voor alle deelnemers gunstig uit. Zo veel positiefs maakt, in deze tijd van krimpende economie en aangetrokken b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?