Zuivere kerk of ware kerk?

Nederland is een domineesland. Ook al is de kerkelijke betrokkenheid - en in relatie daarmee het aantal predikanten - afgenomen, het aantal Nederlanders dat goed de vinger weet te heffen bij werkelijke of vermeende misstanden elders in de wereld, is niet afgenomen. Of het nu gebeurt vanaf een preekstoel, in een kerkelijke boodschap, of in de vorm van aan abortusboot die in Polen 'nieuwe hoop' doet gloren voor vertwijfelde vrouwen, steeds is er hetzelfde zendingsbewustzijn.
Het ontgaat de meesten niet dat er buiten de grenzen van ons land met schouderophalen op gereageerd wordt; de ware belijder wordt er echter alleen maar door gestimuleerd. Meestal zwijgt men daarom in het buitenland en denkt: 'Ach die Nederlanders, een tikje wereldvreemd, en ook nog blind voor wat iedereen verder ziet, namelijk dat uiteindelijk ook bij hen de koopman het wint van de dominee.'Of toch uitzonderingen?In zijn inaugurele oratie aan de Theologische Universiteit Kampen op vrijdag 6 juni jl. heeft prof. dr. G. Harinck het kerkelijk spreken in de jaren dertig van de vorige eeuw voor het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?