Zuilen mogen geen reservaten worden

Tijdens het congres van het Platform Waarden en Normen over religie in de samenleving zei prof.dr. Roel Kuiper dat we 'verzuilde houdingen en mentaliteiten' moeten doorbreken. Dat is iets anders dan ontzuiling, zoals in persverslagen werd gesuggereerd. Dr.ir Van der Graaf, voormalig algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, sluit zich bij de opmerking van Kuiper aan.
Historici zijn het er vrij algemeen over eens dat na de Reformatie, ook in de bloeitijd, nooit meer dan tien procent van ons volk echt gereformeerd is geweest. Nochtans waren er gedurende drie eeuwen geen christelijke, c.q. gereformeerde organisaties. Dat had weliswaar te maken met het nog min of meer christelijke gelaat van de samenleving, de verbinding van kerk en staat en de bevoorrechting van de gereformeerde kerk in dit land. Maar debatten vonden plaats in het open veld. Halverwege de 19e eeuw begon christelijke organisatievorming rondom het onderwijs. Toen 'godsdienst boven geloofsve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?