Zorgwekkend

Buitengewoon zorgwekkend' en 'een onaanvaardbaar groot sociaaleconomisch probleem'. Dit zei de voorzitter Jan van Zijl van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) eergisteren over de werkloosheid onder oudere werknemers. Gisteren kwam daar een ander zorgwekkend rapport bij: niet-westerse allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtone Nederlanders. Dat komt, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), vooral door discriminatie.
De relatief lage arbeidsdeelname van ouderen en allochtonen is opmerkelijk, want werkgevers schreeuwen om personeel. Ouderen en niet-westerse allochtonen profiteren dus niet van de nieuwe welvaart. Dat moet snel veranderen, want betaalde arbeid geeft mensen structuur en helpt hen een volwaardige plek in te nemen. De toenemende vergrijzing onderstreept de noodzaak ouderen te behouden voor de arbeidsmarkt. Een deel van de oplossing ligt hier in de handen van de werkgevers. Ouderen vliegen er bij elke reorganisatie nog steeds als eersten uit. Dat is niet alleen discriminatie, maar bewijst een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?