Zorg: tragiek van een utopie

De bezorgdheid over de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken groeit. De budgetten voor dit jaar zouden al op zijn, terwijl de vraag naar zorg blijft groeien. Aanbieders van zorg wijzen vragen om hulp af omdat ze er niet aan kunnen voldoen. Hoe moet dat verder, vragen kwetsbare ouderen en chronisch zieken zich vertwijfeld af.
Het streven is erop gericht ouderen en chronisch zieken zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten, we willen eigenlijk af van de dure instituten. Deze 'vermaatschappelijking van de zorg' is een nobel streven en sluit best aan bij de wensen van veel zorgvragers. In het verlengde daarvan wordt het aantal plaatsen bij verzorgingshuizen afgebouwd en mag de verpleeghuiscapaciteit niet meer echt groeien. De zorg die verpleeghuizen verlenen, wordt ondertussen steeds zwaarder. Bewoners verkeren doorgaans in een veel slechtere toestand als ze worden opgenomen dan een aantal jaren geleden het g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?