Zo bijbels mogelijk

Bij het uitspreken van voorkeur voor een kabinet dienen we in de eerste plaats uit te gaan van de beginselen die zo'n kabinet moet huldigen. Vervolgens moet aandacht worden besteed aan de onderwerpen die in een komende kabinetsperiode aan de orde dienen te komen. Eerst dan kan gesproken worden over de samenstelling van een kabinet.
Als christen pleit ik ervoor dat de regels van de Bijbel in acht worden genomen in de komende vier jaar. Helaas is wat dat betreft het volle pond niet haalbaar. Bij dit uitgangspunt denk ik aan het gezegde in de Schrift dat degene die niet werkt, ook niet zal eten (2 Tess. 3:10). Dit geldt uiteraard niet voor degenen die niet kunnen werken of onvrijwillig werkloos zijn. Om deze reden moeten extra prestaties extra beloond worden. Elke vorm van nivellering is in dit opzicht uit den boze. Christelijk-sociaal moet onderdeel uitmaken van de publieke gerechtigheid, zoals in Romeinen 13 verwoord. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?