Zinderende taal hoeft niet archaïsch te zijn

'Stel nu eens dat één van de bijbelschrijvers onmiskenbaar een hoogdravend taalregister hanteerde, archaïscher dan de spreek- en schrijftaal van iemand als Gert Kwakkel. Dat moge dan toch alsjeblieft herkenbaar zijn in de vertaling.' Aldus Sjirk Kuijper in een reactie op mijn bespreking van de Nieuwe Bijbelvertaling (Nederlands Dagblad 4 november). Ik ben het daar volledig mee eens. Het ligt ook helemaal in de lijn van wat ik op 29 oktober in de bijlage Het Katern geschreven heb.
Als in een bijbelboek 'zinderend en hoogdravend, poëtisch proza' gebruikt wordt, moet de vertaling daaraan zoveel mogelijk recht doen. Maar zinderend en hoogdravend is nog iets anders dan archaïsch.Als een vertaler bezig is met een tekst in een verheven stijl, kan hij of zij overwegen in de Nederlandse vertaling archaïsche woorden te gebruiken. Maar als hij de te vertalen tekst dan nog eens goed bekijkt en daar toch geen archaïsche woorden in kan vinden, is het dan verantwoord ze wel in de vertaling te gebruiken? Als je de vertaalprincipes die in de NBV zijn toegepast volgt, lijkt dat zeer de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?