Zindelijk

Jan Zwemer, Zeeuws historicus van bevindelijk-gereformeerde afkomst, deed in het Nederlands Dagblad een aangrijpende oproep tot een bidstond voor wat hij noemt het 'regeerkasteel van de Gereformeerde Gemeenten'.

De afgelopen tien jaar is vaak beargumenteerd dat de nadruk op geloofsonzekerheid binnen deze kerken allesbehalve bijbels en reformatorisch is. Volgens Zwemer gaat de kerkelijke leiding daarbij steeds een eerlijk debat uit de weg en zien de critici zich soms zo verdacht gemaakt dat hun niets anders rest dan de gang naar een andere kerk. De geslotenheid van de kringen die Zwemer beschrijft, maakt het moeilijk te komen tot een afgewogen oordeel over zijn beschuldiging van machtsmisbruik. Dat neemt niet weg dat diverse studies over Gods ruime aanbod van genade inderdaad afhoudend en sugges …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?