Ziektekosten

Iedereen op de nullijn? Begin volgend jaar stijgen de premies van de particuliere ziektekostenverzekeringen met gemiddeld 7 procent. Ten dele is de stijging te wijten aan de verhoging van de wettelijke heffingen, MOOZ en WTZ. De verzekeraars doen daar nog een flinke schep bovenop - 8 tot 13 procent van de kale premie. Onduidelijk is de reden daarvan.
Zeker, de zorgkosten blijven toenemen, maar gaan de verzekeraars vrijuit? Niet iedereen is daarvan overtuigd. Er wordt sinds 2000 winst gemaakt. Grote reserves zijn het resultaat. Met het oog op de invoering van de basisverzekering in 2006? Er geldt dan acceptatieplicht. Bovendien zal de vergrijzing tot hogere kosten leiden. Maar van de veelgeprezen marktwerking merkt de verzekeringnemer weinig. Is er wel concurrentie?In 2005 wordt voor het laatst onderscheid gemaakt tussen particulier en ziekenfonds. Voor ziekenfondsverzekerden is de situatie overzichtelijk. Er is een basispakket en desgewens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?