Zet afvalscheiding niet bij het grofvuil

De ChristenUnie heeft haar lokale bestuurders opgeroepen te pleiten tegen de afschaffing van de verplichting voor gemeenten om GFT-afval gescheiden in te zamelen. Volgens Erwin Meijboom (Nederlands Dagblad 15 juli) is afvalscheiding achterhaald, omdat het milieuargument niet meer geldig is.
De ChristenUnie baseert zich echter niet op misplaatste nostalgie. De conclusie van de Milieueffectrapportage is zeer onvolledig en voorbarig. Er zijn goede gronden waarop men kan stellen dat afvalscheiding (voorlopig) nodig blijft.De discussie over afschaffing dreigt een hoog 'welles-nietesgehalte' te krijgen. Als verbranden van afval werkelijk beter is dan gescheiden inzamelen en composteren, dan heeft de heer Meijboom natuurlijk gelijk. Waarom zouden we mensen moeten verplichten hun afval te scheiden, als scheiden niet bijdraagt aan een beter milieu?Niets is echter minder waar. Niet alleen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?