Zendingswerk is te vaak kerkelijk opbouwwerk

Problematische relaties en voortijdige terugkeer laten zien dat zendingswerk buiten het paradijs plaatsvindt. Vaak wordt de schuldvraag heel gemakkelijk beantwoord, waarbij niet zelden naar elkaar wordt gewezen. De praktijk is volgens Wouter Rijneveld vrijwel altijd complexer - en menselijke zondigheid speelt aan beide zijden een rol.
Recent is er verschillende keren aandacht geweest voor problematische relaties tussen zendingsinstellingen en zendingskerken ofwel 'jonge kerken'. Het Nederlands Dagblad publiceerde verschillende artikelen rondom de terugkeer van zendingswerkers vanuit Congo en eerder uit Papua. Wat in iedere discussie over dit onderwerp voorop zou moeten staan is de erkenning van gelijkheid. Soms heeft de discussie een denigrerende en paternalistische ondertoon. De zogenaamde 'jonge kerken' moeten nog veel leren en kunnen eigenlijk niet zonder het Westen. Ze begrijpen het blijkbaar nog niet helemaal. Were …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?