Zelotisme

Van de oorspronkelijke bedoeling van Onderwijsminister Maria van der Hoeven lijkt niet veel terecht te komen. Haar inmiddels veel besproken opmerking ging over de wenselijkheid dat jongeren van verschillende culturen en religies met elkaar in gesprek komen en elkaars opvattingen leren respecteren.
Dat was naar aanleiding van een gesprek van de bewindsvrouw met prof. Cees Dekker over de theorie van Intelligent Design (ID). Zonder zich een aanhanger te betonen van die theorie zei Van der Hoeven het nuttig te vinden dat wetenschap en religie met elkaar in debat gaan. Beide zijn waardevolle pijlers van onze samenleving, aldus de bewindsvrouw. Een standpunt dat door het hele kabinet wordt gedeeld, blijkens een brief van de premier aan de Tweede Kamer van 8 juni jl. Ook de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft, bij monde van prof. Van Oostrom, laten weten het debat over rel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?