Zelfonderzoek

Wie de kerkpagina van deze krant volgt, kan het niet ontgaan zijn: de christelijke orthodoxie is in de war. De afgelopen weken vormde deze ontwikkeling op zeker drie bijeenkomsten onderwerp van bespreking. En bovendien verscheen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een rapport waarin de verwarring onder de kerkleden wordt geanalyseerd.
De onderlinge verschillen vallen juist hier bijzonder op, omdat deze kerken zich vroeger kenmerkten door een grote mate van eenvormigheid. Maar dat betekent niet dat de andere Bijbelgetrouwe kerkgenootschappen er minder mee te maken hebben. Vrijwel overal is sprake van een parallel proces, dat leidt tot onderlinge tegenstellingen en vervreemding. En dat brengt dus tot zelfonderzoek. De analyse van het vrijgemaakte rapport bevredigt inmiddels niet geheel. Het suggereert in wat de opstellers als 'oud' en 'nieuw' tegenover elkaar plaatsen namelijk, dat de verschillen vooral de vormgeving van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?