Zand in de besluitvormingsmachine

Op 1 mei aanstaande zal de Europese Unie (EU) worden uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Na de toetreding van Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Slovenië, Litouwen, Letland, Estland, Cyprus en Malta zal de EU bestaan uit 25 landen. De EU is in het verleden wel vaker uitgebreid (in vier sprongetjes van zes naar vijftien leden), maar nog nooit zijn er in één keer zoveel nieuwe leden bij gekomen.
Door deze big bang zal de besluitvorming in Brussel in ieder geval op korte en middellange termijn trager en moeizamer verlopen.In de eerste plaats vertegenwoordigen de tien nieuwe lidstaten evenzoveel nieuwe combinaties van nationale belangen, opvattingen en gevoeligheden. Dit is vooral problematisch bij besluitvorming waarvoor unanimiteit vereist is; het risico bestaat dat het besluiten niet verder komen dan het kleinste gemene veelvoud van de lidstaten.Maar ook bij besluiten met gewone meerderheid kunnen complicaties ontstaan. De traditie binnen de EU is meestal consensus te zoeken en een f …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?