Wordt Irak democratie of theocratie?

Van meet af aan hebben de Amerikanen benadrukt dat het Iraakse volk zelf moet beslissen over zijn staatsvorm en politieke systeem. Tegelijk hebben de Verenigde Staten hun voorkeur uitgesproken voor de vorming van een rechtsstaat, waarin elementaire beginselen van democratie en mensenrechten worden geëerbiedigd. Mede in verband met de massale pelgrimstocht van honderdduizenden sjiieten naar de als heilig beschouwde plaats Karbala is de vraag actueel of het eerste wel met het tweede in overeenstemming te brengen is.
De eerste moeilijkheid is dat er in feite niet één Iraaks volk bestaat. Zeker, er zijn 23 miljoen mensen die internationaal als Irakezen worden beschouwd. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. Bijna 80 procent is Arabier, 15 procent Koerd en kleinere minderheden Turkmeen of Armeniër. De moslims (95 procent) vallen uiteen in 55 tot 60 procent sjiieten en eenderde soennieten. In Irak behoort 5 procent tot een christelijke geloofsrichting. Omdat de Koerden vooral in het noorden wonen en de sjiieten in het zuiden, lijkt een federatieve staatsvorm, waarbij elke groep intern zelfbestuur krijgt, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?