Wordt de Islam een gesel?

Het is niet de eerste keer dat de Islam het christendom bedreigt. Maakt Nederland het er niet naar dat de 'kandelaar' van het geloof wordt weggenomen?
De hele Heilige Schrift leert het ons: 'De HERE is Koning!' Hij regeert en Hij houdt zich daarbij trouw aan de drie delen van zijn genadeverbond: zijn beloften, bevelen en bedreigingen. Wanneer Israël Gods verbond hield, dan beloofde Hij het politieke rust: 'De schrik voor Mij stuur Ik voor jullie uit, Ik zal paniek zaaien onder elk volk waarmee jullie in aanraking komen, zodat al je vijanden op de vlucht slaan' (Ex. 23:27). Onder de vrome koningen lag 'de vrees voor de HEER' op de omringende volken, zodat zij Israël met rust lieten (2 Kron. 14:13; 17:10). Maar wanneer Israël Gods verbond verb …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?