Woningmarkt

De woningmarkt staat onder curatele van de overheid. Dat valt te verdedigen, want zij dient een schild voor de zwakkeren te zijn. De markt overlaten aan speculanten, huisjesmelkers en criminelen is vragen om problemen, waarvan vooral minder draagkrachtigen en weinig weerbaren de dupe worden.
De vraag is echter of de overheid die taak naar behoren vervult. Neen, zegt het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in een rapport, geschreven in opdracht van de minister van Economische Zaken, Brinkhorst (D66). Niet eens frappant was dat een andere minister, Dekker van Volkshuisvesting (VVD), meteen steigerde. Voorlopig lijkt dus alles bij het oude te blijven. Dat zou jammer zijn; struisvogelpolitiek lost niets op. De huidige en toekomstige omstandigheden vragen niet om beleid van gisteren. Ook minister Dekker beseft dat. Het woord is nu echter aan minister Brinkhorst. SEO Economi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?