Wonderbare raadsman

Jezus werd geboren in een tijd van financiële crisis. Het Romeinse rijk had geld nodig. Dan moeten gewone mensen eraan geloven, ook al zet het hun leven op z'n kop.

Er volgde een belastingoproer, onder leiding van Judas de Galileeër. Dat zal in Israël eerder het gesprek van de dag zijn geweest dan de geboorte van een kind ergens op het platteland in de marge van de volkstelling. Alleen een groepje herders en enkele buitenlandse magiërs hadden iets in de gaten. En twee oude mensen, die de hoop nooit hadden opgegeven. De heerschappij rust op zijn schouders, had Jesaja geprofeteerd. Je zou het niet zeggen. Groot en klein, machtig en weerloos, heersen en dienen, eersten en laatsten, nederlaag en overwinning, leven en dood, alles wordt in het evangelie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?