WMO

Naar verwachting zal de Eerste Kamer vandaag de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanvaarden. Daarmee komt voor Clémence Ross-van Dorp een einde aan twee jaar werken aan een wet die heel veel ondersteuning van zwakkeren in de samenleving regelt: van de rolstoel voor lichamelijk gehandicapten tot aan de thuiszorg voor chronisch zieken.
In februari aanvaardde de Tweede Kamer de wet bijna unaniem. De staatssecretaris van Volksgezondheid was destijds dan ook opgetogen. Er was een breed draagvlak voor de gedachte dat de overheid voortaan op gemeentelijk niveau verplicht is mensen te compenseren voor hun beperking. Alles was ondergebracht bij één loket. Én er werd marktwerking toegepast om de kosten beheersbaar te houden. Momenteel overheerst echter weer de scepsis. Kamerleden voorzien een administratief debacle, vertegenwoordigers van chronisch zieken zijn bang dat gemeenten de wet zullen aangrijpen voor bezuinigingen en thui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?