WMO

Waarschijnlijk is er niemand te vinden die de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) tot in de details doorgrondt. De wet staat, ook onder de deskundigen, te boek als razend complex. Het is dus niet verwonderlijk dat overheden niet staan te trappelen om de regeling aan te passen als er kritiek op komt.

In 2005 en 2006 is er hard gewerkt aan een verdeelsleutel, zodat het beschikbare WMO-geld eerlijk verdeeld zou worden over de Nederlandse gemeenten, die het beleid immers moesten uitvoeren. Die verdeelsleutel pakt voor veruit de meeste gemeenten gunstig uit, blijkt uit een inventarisatie die vorige week door deze krant gemaakt werd. Van de ruim vierhonderd gemeenten in Nederland worden er 85 gekort op hun budget, veel meer gemeenten gaan er aanzienlijk op vooruit. De Randstad wordt ook niet bevoordeeld boven de provincie. Amsterdam heeft het meeste profijt van de verdeelsleutel, Den Haag w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?