Wilders en het trauma over paars

Ooit was Nederland het paradijs van de tolerantie, een progressief gidsland dat vooropliep in de wereld en open en vreedzaam was. Nu is het een bang land geworden, waar populistische politici hun duizenden verslaan met rechtse teksten over moslims en buitenlanders. De openheid voor zo ongeveer de hele wereld is veranderd in een angstvallige behoudzucht voor het eigene en het nationale. Deze analyse werd met name in heel wat buitenlandse media ten beste gegeven na de release van Fitna , het filmdebuut van Geert Wilders. Sinds Pim Fortuyn is het beeld van Nederland in de wereld ingrijpend veranderd. Nederland loopt niet langer voorop in progressiviteit, maar in behoudzucht en islamkritiek.
Continuïteit Toch is het de vraag of deze analyse juist is - hoe herkenbaar die op het eerste gezicht ook is voor eenieder die buitenlandse kennissen heeft die vertwijfeld vragen wat er toch in Nederland is gebeurd. Het zou namelijk wel eens zo kunnen zijn dat de continuïteit een stuk groter is dan vermoed wordt. Wie de film van Wilders op zich in laat werken en wie de presentatie van Rita Verdonks beweging heeft gevolgd, ziet dat het juist precies die progressieve waarden zijn waarover de rechtsbuitens van de vaderlandse politiek zich ontfermen. Bang maken Wilders probeert …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?