Wie gelooft er nog in demonen?

Wie gelooft er nog in demonen? In het huidige klimaat van verregaande verwereldlijking verwerpen veel mensen dat God bestaat. Zulke mensen zullen evenmin geloven dat er tegenover legioenen engelen ook volgelingen van satan, duivelen, zijn. Of toch?
Soms zal zelfs de meest verstokte atheïst enige twijfel bekruipen. Dat gebeurt wanneer hij merkt hoe onbeschrijflijk wreed de ene mens tegenover de ander kan zijn, hoe onpeilbaar ontaardt een ideologisch systeem. 'Onmenselijkheid' is dan zo onverklaarbaar, dat er wel haast van demonie sprake moet zijn. Hoe actueel bij alle hedendaagse zelfmoordterreur, marteling en jodenhaat. In de nazi-vernietigingskampen vond een nooit eindigende aanvoer plaats van mensen van wie per definitie vaststond dat ze moesten sterven. SS-bewakers konden dan zelf beslissen of zij tegenover deze stumpers nog een be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?