Westerkamp

Ds. Dick Westerkamp uit Houten heeft zich min of meer ontwikkeld tot de belichaming van pogingen om de gereformeerde traditie te verbinden met het streven van de charismatische beweging. Deze week heeft hij op onze opiniepagina uitvoerig zijn visie ontvouwd.

In een kennelijke poging de voor gereformeerden van huis uit hoge drempel naar wonderen en tekenen in het midden van de gemeente enigszins te slechten, probeerde hij de continuïteit aan te tonen tussen zijn streven en 'de traditie'. Had Abraham Kuyper al niet in zijn bekende Stone-lezingen gesproken van de opdracht God aan te roepen ,,om het blazen van die wind des Geestes''? En had J.H. Bavinck niet gewezen op Jezus' belofte dat uit het binnenste van wie in Hem gelooft, stromen van levend water zullen vloeien? En wordt uitgerekend Calvijn niet genoemd 'de theoloog van de Heilige Geest'? …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?