Werk op drift heeft twee kanten

Ik herinner mij nog goed dat midden jaren zestig de eerste gastarbeiders uit Marokko in mijn geboortedorp Berkel arriveerden, voor werk in de tuinbouw. We noemden ze zo, omdat hun verblijf tijdelijk zou zijn. Maar de gastarbeiders zijn gebleven en hebben later vaak ook hun gezinnen laten overkomen. Integratie in onze samenleving wordt bevorderd door arbeid van migranten, maar weer bemoeilijkt door 'huwelijksmigratie' van partners met in de regel achterstanden in opleiding en een sterk afwijkende cultuur. Onze grote steden worden nu voor bijna de helft bewoond door immigranten uit de hele wereld.
Vandaag de dag concentreert de aandacht zich op asielzoekers. Dat zijn vluchtelingen die, als hun verhaal (volgens strikte interpretatie) klopt, hier om humanitaire redenen kunnen blijven. Van feitelijke arbeidsmigratie is bij ons maar mondjesmaat sprake. Dat leidt ertoe dat asielzoekers ook wel eens een vluchtelingenverhaal vertellen om werk te krijgen. Anderzijds maken echte vluchtelingen die een status krijgen, pas in een (te) laat stadium kans op werk.In immigratielanden als Amerika, Canada (denk aan onze geëmigreerde boeren) en Australië werkt het beleid andersom. Arbeidsmigratie staat da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?