Wel politiek, maar dan niet zo

De stichting 'Christenen voor Israël' viert deze maand haar zilveren jubileum. Ik las dat ds. H. Poot, bestuurslid van deze organisatie, tegenover de pers heeft verklaard het niet de roeping van de stichting te vinden om aan politiek te doen. Dat kwam bij mij vreemd over, omdat ik een paar dagen eerder in Israël aktueel, het officieel orgaan van de stichting, een brief had gelezen van het bestuur aan George W. Bush. In die brief staat het volgende: 'Het bestuur van Christenen voor Israël Internationaal heeft tijdens haar vergadering van 7 tot 12 februari jl. unaniem besloten u persoonlijk te vragen geen stappen te ondernemen die kunnen leiden tot een Palestijnse staat in het gebied van Judea en Samaria (de zogenaamde Westbank). Als christen weet u dat de Almachtige God Judea en Samaria beloofd heeft aan Abraham en zijn nakomelingen, de kinderen van Israël, tot een eeuwigdurende bezitting (Genesis 13:14-18; 17:6-8). Het is ons gebed dat God u rijkelijk zal zegenen in uw tweede termijn en u wijsheid zal geven in uw belangrijke rol als leider van de vrije wereld'.
Of 'Christenen voor Israël' dus aan politiek doen! Zij doen het al 25 jaar, want onafgebroken hebben zij de stelling verdedigd, dat het aan Abraham beloofde land eens aan Israël geschonken is en voor altijd van Israël moet blijven. Wat zij vandaag onder 'Israël' verstaan, is duidelijk. Het is de huidige staat Israël, die op grond van de Bijbel moet kunnen beschikken over heel het grondgebied dat destijds aan de voorouders werd beloofd.GazastrookNu heb ik er geen moeite mee dat de thans jubilerende organisatie aan politiek doet. Maar de vraag is, of zij op een goede manier politiek bedrijft. La …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?