Wegblijftarief is voorbarig

Patiënten verschijnen nogal eens niet op afspraken in het ziekenhuis. Daarbij verzuimen zij de afspraak ruim van tevoren af te zeggen. Dat zorgt voor verlies in productie in het ziekenhuis, waardoor capaciteit onbenut blijft.
In reactie hierop heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) besloten tot invoering van een zogenaamd wegblijftarief voor patiënten. Hoewel dit idee als zodanig allerminst onredelijk is, kan men niettemin vraagtekens stellen bij de effectiviteit. Zullen patiënten met de invoering van een wegblijftarief een afspraak wél nakomen of tijdig afzeggen? En wat voor administratieve lasten zijn er gemoeid met een dergelijke maatregel?Er past een nuancering bij de gedachte, dat invoering van een wegblijftarief patiënten zal prikkelen tot zorgvuldiger gebruikmaken van schaarse diensten. Sterker nog, di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?