Weg met het suffe imago van lesboer

Commentaar
De fixatie van het ministerie van Onderwijs op het getal 1040 verraadt de onmacht en de onwil van de overheid om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De overheid denkt sinds de Contourennota van Jos van Kemenade (1975) nog steeds in grote ideologische lijnen, maar bekommert zich nauwelijks om de vakinhoud, hoewel universiteiten en hbo's herhaaldelijk zware kritiek leveren op het ontbreken van elementaire kennis bij aankomende studenten.
Tientallen jaren heeft de sociaaldemocratische ideologie, gesteund door alle grote politieke partijen, in de didactiek van het onderwijs de boventoon gevoerd. Het doel was meer mensen mondig maken. Dat doel is afgaande op het aantal gediplomeerden bereikt, maar aan de mondigheid is de kwaliteit van de vakinhoud opgeofferd. De gevolgen van de nivellering in het onderwijs, die ten onrechte als democratisering verkocht is, komen de laatste jaren schrijnend aan het licht. Een groot deel van de gediplomeerde leerlingen blijkt de Nederlandse taal niet voldoende te beheersen en slechts gebrekkig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?