Wat onvermeld blijft bij de emigratiegolf

Bij alles wat er over emigratie gezegd en geschreven wordt, blijven enkele belangrijke punten onbesproken. In het Nederlands Dagblad van 24, 26 en 27 juli verschenen artikelen over de toegenomen emigratie uit Nederland, waarbij ik graag enkele kanttekeningen wil plaatsen.
Allereerst dringt zich de vraag op, of de huidige emigratie wel zo'n uniek fenomeen is als de laatste tijd in de media gesuggereerd wordt. De massale exodus van de jaren 1947-1963, toen 410.000 mensen Nederland verlieten, vertoont namelijk opvallende parallellen met de huidige emigratiegolf. Voorts wil ik de gedachte nuanceren dat er momenteel sprake is van een enorme brain drain, een emigratiegolf van hoogopgeleiden. Er lijkt de laatste jaren weer een echt emigratieklimaat te ontstaan, dat vergelijkbaar is met de situatie na de Tweede Wereldoorlog. Een NIPO-enquête uit 1948 toonde aan dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?