Wat er staat, staat er niet

Elke kerkganger heeft het de dominee wel eens horen zeggen: 'Nou gemeente, dit staat dan wel in onze vertaling, maar in het Hebreeuws staat er wat anders.' Tja, wat moet je met zo'n opmerking. Wil zo'n man nou interessant doen? Wil hij laten zien dat hij al die boeken die hij thuis heeft, ook echt gebruikt? Wil hij even de indruk wekken dat hij meer weet dan de schapen die voor hem zitten? En als waar is wat hij zegt, waarom hebben de vertalers dat zelf dan niet gezien? Of kan het zijn dat een vertaling heeft mis heeft?
Oude discussieNaast mij liggen twee fleurig-ogende ordners met daarin de stukken voor de komende synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Tot die stukken behoren voorstellen om na te gaan of de Nieuwe Bijbelvertaling geschikt is voor gebruik in de eredienst. Dat dit een punt van bezinning moet zijn is duidelijk. Even duidelijk is dat de discussie in veel zal lijken op die bij de introductie van de Nieuwe Vertaling van 1951. Het is een discussie die er altijd al geweest. Dat is te merken aan het nieuwe Engelstalige commentaar op de Bijbel dat bij Eerdmans verscheen. Herhaaldelijk merkt …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?