Waarom is kerkgang vaak zo moeilijk?

Onlangs was ik aanwezig bij het afscheid van een predikant in een kleine kerk. Mij trof het verschil met soortgelijke diensten zo'n dertig jaar geleden. Voor de liturgie werden heel wat meer gezangen gebruikt dan wij er destijds bezaten. Naast het orgel maakte de gemeente in deze dienst gebruik van een kerkkoortje. De preek had een duidelijke boodschap. De hele dienst was een genoegen om bij te wonen.
Omdat het een afscheidsdienst was, kregen diverse sprekers gelegenheid de predikant toe te spreken. Dertig jaar geleden zou het niet denkbaar geweest zijn dat een PKN-predikant een afscheidswoordje kon spreken in een vrijgemaakt-gereformeerde kerk. Nu kan dat blijkbaar wel, zonder dat ik de indruk kreeg een oecumenische dienst bij te wonen. Ook wij zijn veranderd. Het is mogelijk met behoud van eigen gereformeerde overtuiging goede relaties te onderhouden met collega's die wij in hun kerkelijke keuze bewust niet volgen. Maar we wissen nog geen kerkgrenzen uit als predikanten van verschille …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?