Waarom ik met het Manifest niet instem

Kort geleden publiceerde de Edmund Burkestichting een pamflet onder de titel De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord. Het gaat niet goed met Nederland, is de boodschap. Geweld, criminaliteit en etnische spanningen nemen toe, doordat we teveel buitenlanders hebben met andere waarden en normen dan wij, Nederlanders. Verder is de publieke sector veel te duur, met een overheid die veel te veel regelt. Ook ligt de macht voor het grootste deel bij de zwaar gesubsidieerde politieke partijen met hun elite, zonder dat de kiezers echt wat te vertellen hebben.
Waar komt al die ellende volgens deze conservatieve visie vandaan? Vooral toch wel door de jaren zestig, toen het linkse, progressieve denken de toon aangaf. Over 'waarden' werd relativerend gedacht. En dan de vele buitenlanders, die zich niet aan ons hoefden aan te passen, maar wij ons aan hen. V&243;&243;r de jaren zestig hadden we heel aardig onderwijs in Nederland, maar daarna ging het bergafwaarts. Want aan de 'hiërarchie', waarin de slimmeriken van het gymnasium en de HBS hoger op de ranglijst stonden dan de klanten van de Mulo en de ambachtsschool, moest een eind komen. Alle men …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?