Waar wil de theologie het over hebben?

Wie spreekt over theologie, en over haar rol in het publieke debat, moet onderscheid maken tussen wetenschap en geloofsbelijdenis.
In z'n afrondende artikel over de plaats van de theologie in de samenleving adviseert G. Harinck de theologie het doen van ,,een eerste goede stap: zelfbewust (haar) object definiëren en bij (haar) leest blijven'' (Nederlands Dagblad, 15 januari). Na die eerste stap zou de theologie een innoverend onderzoeksprogramma moeten opstellen, en dan weer - ook maatschappelijke - relevantie verwerven. Mijn eigen advies was niet, zoals Harinck denkt, ,,de een na de andere wetenschap in de arm te nemen''. Dé vraag is: 'Wat kiest de theologie als haar eigen object om wetenschappelijk te werk te gaan én om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?