Waar moraal tekortschiet, zijn regels noodgedwongen

Commentaar
In de omgang met anderen kunnen mensen niet zonder morele bagage, als innerlijke rem op het misbruik van hun vrijheid voor verbale agressie en andere vormen van degradatie van medemensen. Op die opvatting baseren christen-democraten zowel hun standpunt over de grenzen aan de vrije meningsuiting als hun inzet voor een beschavingsoffensief. En waar de moraal tekortschiet, moet het recht te hulp komen, zoals in de kwestie-Nekschot.
Hoe kwetsbaar een gemeenschap is waarin stilzwijgende afspraken en ongeschreven morele codes de omgang met anderen bepalen, ondervond de publiciste Marcia Luyten toen zij na twee jaar Afrika terugkwam in haar Amsterdamse sauna. Luyten herinnerde zich de sauna, een initiatief van oud-krakers, als een van de meest vrije plekken van Amsterdam. Maar in haar afwezigheid hadden mannen die alleen kwamen om naar vrouwen te kijken iets subtiels kapot gemaakt. Zij hadden de morele codes van terughoudendheid en zelfbeheersing doorbroken en daarmee een einde gemaakt aan de ongedwongen vrijheid in de sauna …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?