Vrouwenarbeid

Een politieke meerderheid in ons land heeft de Kamerverkiezingen in november aangegrepen om een krachtige sprong voorwaarts te maken ten aanzien van de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. Maar liefst vijf partijen geuren in hun verkiezingsprogramma met gratis kinderopvang, die meer vrouwen in staat moet stellen langer te werken. Juist op ditzelfde moment echter lijkt - heel in de verte nog weliswaar, maar toch - de wal in zicht te komen, die dit schip wel eens zou kunnen gaan keren.
Een eerste signaal daarvoor was de onlangs gepubliceerde Emancipatiemonitor 2004, die duidelijk maakte een grote meerderheid van de Nederlandse vrouwen er de voorkeur aan geeft zelf hun kinderen op te voeden. Gisteren publiceerden twee hoogleraren vervolgens een boekje waarin zij aantonen dat het overheidsideaal, waarbij beide echtgenoten werk en zorg evenredig verdelen, een utopie is gebleken. Zij bepleiten een herwaardering van het moederschap, dat voor de meeste vrouwen nummer één staat. Bij onze buren aan de oostzijde doet zich inmiddels eenzelfde ontwikkeling voor, zoals men elders op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?