Vrouwen

Een van de zegeningen van deze tijd is dat vrouwen een steeds grotere rol spelen op de werkvloer. Het is een publiek geheim dat mannen en vrouwen elk hun seksegebonden eigenschappen, kwaliteiten en (on)aardigheden hebben. Daarmee kunnen ze elkaar prima aanvullen.

Niet dat van vrouwen wonderen verwacht moeten worden. In het verleden werd van vrouwelijke politici wel verwacht dat zij via een eigenschap als zorgzaamheid oorlogen zouden kunnen voorkomen. De geschiedenis leert helaas het tegendeel, maar dat laat onverlet dat veel bedrijven er nogal eens op vooruit gaan als mannen en vrouwen samen optrekken. De Tweede Kamer, zo werd maandag duidelijk, wil in de wet opnemen dat grotere bedrijven zich verplichten hun directies en de raden van commissarissen voor minstens dertig procent te laten bestaan uit vrouwen. Want afgezet tegen het aantal vrouwen …
Dit is 19% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?