Vrijheid op de weg naar absolute vrijheid

Vaak wordt van seculiere zijde betoogd dat het krenken van mensen in hun godsdienstige gevoelens mogelijk moet zijn. Onlangs bijvoorbeeld nog door VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali in het debat over de Deense cartoons. De rechtvaardiging is dan dat religie slechts een keuze is en keuzes van mensen moet je kunnen kritiseren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld ras of geslacht, want die zijn onveranderbaar.
Het laatste is waar. Het eerste maar ten dele. Het christelijk geloof doortrekt en bepaalt het wezen van een mens, het neemt hem in bezit en verandert zijn leven. Bovendien belijdt een christen dat het God is die voor hem kiest. God staat aan het begin, niet de kiezende mens. Tegelijkertijd is de mens daarin echter geen willoze automaat. De Bijbel spreekt ook wel degelijk over de keuze van de mens voor God. De overtuiging door God gekozen te worden, staat niet haaks op de roeping van de mens zelf te kiezen voor God, en Jezus Christus als zijn verlosser te aanvaarden: ,,Volg de weg van Christus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?