Vrijgemaakten aanvaarden NBV te snel

Kerken van gereformeerde signatuur moeten uitkijken met de Nieuwe Bijbelvertaling. Ze zijn meer gediend met een bijbelvertaling die dichter op de huid van de grondtekst zit en die dichter bij de 'regel des geloofs' van de kerk der eeuwen blijft.
1. Om een nieuwe bijbelvertaling goed te kunnen wegen is tijd nodig. Vandaar dat enkele kerkgenootschappen hebben besloten de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) eerst maar eens enige tijd te beproeven - hetzij buiten de eredienst, zoals in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), hetzij ook daarbinnen (Protestantse Kerk van Nederland, PKN) - alvorens haar officieel voor gebruik vrij te geven. Dat laatste gebeurde in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV) al wel, maar ook daar is opgeroepen tot toetsing met het oog op een geplande revisie van de NBV. Door een tijdlang intensief met zo'n verta …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?