Vrijgemaakte synode moet visie tonen

In het Nederlands Dagblad van 21 april staat dat het Steunpunt een pleidooi voert voor een strategisch beraad over het vrijgemaakte kerkverband. Volgens Johannes van den Akker is dit meer dan nodig. ,,Synodeleden, grijp alsnog de kans om op een open, strategische en proactieve wijze beraad te voeren over de koers van de GKv.''
Het pleidooi van het Steunpunt Gemeenteopbouw van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) is gebaseerd op eigen waarnemingen in de kerken, een belangrijke aanwijzing voor de noodzaak van een dergelijk beraad. Een korte zinsnede uit het pleidooi: ,,situaties waarin men niet open staat voor wat echt leeft bij gemeenteleden, een kerkverband dat eerder controlerend lijkt te zijn dan stimulerend''. Het Steunpunt helpt bij gemeenteopbouw, het merkt dat er een roep is om visie en geeft aan dat het daarom verstandig is een strategisch beraad te voeren. Reacties van synodeleden als 'ik zie dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?