Vrijgemaakte kerken - wel fout, niet vals

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben in het conflict rondom de 'Open Brief' in de jaren zestig foutieve beslissingen genomen. Zij komen daar nu op terug, althans in de praktijk. Maar daarmee zijn ze nog geen valse kerken geworden, zoals oud-kerknieuwsjournalist Scheps zaterdag in de ZoZ betoogde.
Het interview met Niek Scheps in het Nederlands Dagblad van 3 september vraagt om een reactie. Ik heb Scheps vaak mogen ontmoeten voor kerkelijke verslaggeving en interviews. Vandaar ook dat ik zijn opmerkingen aan het adres van de vrijgemaakt-gereformeerden met bijzondere belangstelling las. Er staan in zijn stuk dingen om over na te denken. Zo trof mij zijn opmerking over de vrijgemaakt-gereformeerden, die geen rekenschap afleggen van hun verleden. In 1970 kwam het tot een breuk met mensen die (hier en daar althans) nu weer gemeenschappelijk diensten beleggen. Was wat er in 1970 gebeurde nu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?