Vogelgriep

Het H5N1-vogelgriepvirus, al tien jaar actief in Azië, breidt zich nu ook in zorgwekkend tempo over Europa uit. Dat betekent dat het nu ook aan de overigens niet bestaande poorten van Nederland klopt. Zeker ons land met zijn megapopulatie aan pluimvee (zo'n 92 miljoen stuks) op een kleine oppervlakte en in grote concentraties vormt een open doel. De vraag is dan ook niet meer &243;f het virus hier zal toeslaan, maar wanneer. Datzelfde geldt voor Frankrijk, dat een grotere oppervlakte combineert met de grootste pluimveebezetting van Europa.
Dat juist deze beide landen van de Europese Commissie deze week toestemming kregen om hobbydieren en scharrelpluimvee preventief te gaan inenten, laat zich tegen die achtergrond verstaan. Dat daarbij, zoals arglistig volk beweert, ook een rol speelde dat de verleende toestemming de Franse en Nederlandse bevolkingen, die vorig jaar de grondwet afstemden, weer wat positiever zou kunnen stemmen ten opzichte van Brussel, lijkt ons wat vergezocht. Alhoewel, politiek blijft politiek. De vraag is inmiddels of hier, zoals minister Veerman opmerkte, inderdaad sprake is van een doorbraak. Wanneer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?